Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ansøgning om MUDP-midler for 2022 er nu åben

19. januar 2022
Ansøgning om MUDP-midler for 2022 er nu åben

Der er afsat 120 mio. kr. til MUDP projekter i 2022, og det er muligt at søge støtte til projekter med fokus på bl.a cirkulær økonomi, affald og ressourcer.

Under cirkulær økonomi lægges der især vægt på projekter, der kan få genanvendelse og genbrug op i gear og affaldsproduktionen ned. Der er særligt fokus på løsninger inden for:

  • Sortering, genbrug og genanvendelse af tekstiler
  • Genanvendelse af plast, herunder udfordringer i forhold til kompositmaterialer
  • Affaldsforebyggelse
  • Bæredygtigt byggeri.

Udover cirkulær økonomi kan der også søges støtte til projekter inden for rent vand og luft, miljøfarlige stoffer og bedre kemi samt vild natur, biodiversitet og klima.

Som noget nyt vil der i 2022 være selvstændige ansøgningsfrister for forskellige projekttyper:

  • Verifikation af miljøeffektive teknologier (ETV - Environmental Technology Verification) – Ansøgningsfrist 22. marts 2022
  • Forprojekter, der afdækker teknologisk gennemførlighed – Ansøgningsfrist 22. marts 2022
  • Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter – Ansøgningsfrist 5. maj 2022

Af de 120 mio kr. er der afsat 56 mio. kr. til fyrtårnsprojekter. Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala, involverer ofte flere aktører på tværs af brancher og kan kombinere flere løsninger og teknologier samtidig. Ansøgningsfristen for fyrtårnsprojekter er 23. august 2022.

Læs mere om tilskud fra MUDP 2022 her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.