Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Annonceopslag for MUDP 2018 er nu offentliggjort - første frist 3. april

30. januar 2018
Annonceopslag for MUDP 2018 er nu offentliggjort - første frist 3. april

Miljøstyrelsen har nu offentliggjort annonceopslagene og opdaterede vejledninger til de tre typer MUDP-projekter. Der afholdes informationsmøder den 27. februar i Aarhus og den 5. marts i København.

Der er i 2018 afsat ca. 84 mio. kr. fordelt på de tre puljer: 

 1. Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter), 
 2. Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt 
 3. Grøn Innovationspulje. 

Midlerne fordeler sig med i alt ca. 64,5 mio. til de to første og 19,5 mio. kr. til den sidste. Det er værd at bemærke, at MUDP er mindsket med ca. 30 % i forhold til 2017. 

Fælles for de to første puljer er, at projekter inden for følgende områder prioriteres: 

 • Cirkulær Økonomi
 • Luft
 • Vand
 • Klimatilpasning
 • Plast 

MUDP-bestyrelsen, med Malou Aamund i spidsen, lægger desuden vægt på, at projekterne: 

 • Har gode veldokumenterede erhvervspotentialer
 • Har solidt engagement hos dem der fremadrettet skal omsætte projektresultaterne til nye forretningsmuligheder
 • Anvender nye teknologiske potentialer som fx Big Data
 • Bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Fristerne for ansøgning er: 

 • 3. april: Frist for fase 1 ansøgninger (fyrtårnsprojekter)
 • 7. maj: Frist almindelig runde og Grøn Innovationspulje

Miljøstyrelsen afholder i forbindelse med MUDP2018 to informationsmøder for alle interesserede: 

 • d. 27. februar 2018 kl. 13.30 -16.00 hos Aarhus Vand, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby
 • d. 5.  marts 2018 kl. 13.00 – 15.30 hos Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Møderne er en mulighed for at høre mere om kravene til en god ansøgning og stille spørgmål til Miljøstyrelsens MUDP-sekretariat. 

Så har du en god projektidé eller allerede et udkast liggende i skuffen, så er det nu, du skal forfatte en ansøgning til Miljøstyrelsen, så vi alle sammen kan få glæde af det. 

Læs mere

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.