Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Anmeldelse om vildledende markedsføring af "bæredygtigt tøj"

18. maj 2021
Anmeldelse om vildledende markedsføring af "bæredygtigt tøj"
5 hjemmesider er anmeldt til Forbrugerombudsmanden for at påstå bæredygtighed uden det er dokumenteret.

Af Forbrugerrådet Tænk’s hjemmeside fremgår følgende beskrivelse:

”Forbrugerrådet Tænk er sammen med rådgivningsvirksomheden Secondhand First blevet opmærksom på, at der findes en lang række hjemmesider – særligt multi-brand platforme -, som markedsfører tekstilprodukter eller kollektioner som bæredygtige, uden at det er muligt at finde præcise beskrivelser eller dokumentation for, at det rent faktisk er tilfældet.

Det følger af Forbrugerombudsmandens vejledning om miljømæssige og etiske påstande m.v. fra 2014, at alle påstande, der benyttes i markedsføringen, skal være korrekte og præcise, relevante og afbalancerede og klart formuleret, så forbrugerne umiddelbart forstår dem og ikke bliver vildledt.

Dette gælder også budskabet i de miljømæssige og etiske påstande, der bruges i markedsføringen. Det fremgår af vejledningen, at i kravet om korrekthed og præcision ligger, at det klart og tydeligt skal fremgå, om miljø- eller etikpåstanden gælder virksomheden som sådan, en eller flere aktiviteter eller et produkt. Det må oplyses, hvilke forhold påstanden gælder, herunder egenskaber eller aspekter, og for produkters vedkommende, om påstanden gælder hele eller dele af produktet, emballagen eller andet.

I relevanskravet ligger, at budskabet ikke må fremhæve egenskaber eller aspekter, der må anses for uvæsentlige i forhold til belastningen af miljøet eller den etiske dimension. Det fremgår endvidere af vejledningen, at i kravet om afbalanceret ligger, at overdrivelser om den erhvervsdrivendes aktiviteter eller produktets indvirkning på miljøet eller etiske egenskaber ikke må forekomme, og væsentlige informationer ikke må være udeladt. Forbrugerne skal således via markedsføringen på et informeret grundlag blive i stand til at foretage et valg af produkter m.v. ud fra miljømæssige eller etiske overvejelser.

Såfremt ovenstående ikke må anses for opfyldt og dokumenteret, vil en miljømæssig eller etisk påstand formentlig anses for vildledende eller i strid med god markedsføringsskik samt god erhvervsskik, jf. markedsføringslovens §§ 3, 4, 5 og 6 sammenholdt med § 8.

Som led i en aktuel kampagne med fokus på greenwashing har vi undersøgt en række hjemmesider, som har vist, at ordet bæredygtigt benyttes yderst flittigt, uden at produktets eller kollektionens cyklus er nærmere beskrevet, og vi mener derfor, at der i høj grad kan sættes spørgsmålstegn ved, om disse hjemmesider opfylder retningslinjerne, eller om de rent faktisk vildleder forbrugeren i strid med markedsføringsloven.

Forbrugerrådet Tænk og rådgivningsvirksomheden Secondhand First har i april måned 2021 faktatjekket en række tøjbutikkers online shops for deres brug af bæredygtighedsterminologi. Vi har lavet det som en kunderejse, hvor vi har screenet forskellige hjemmesiders forsidemenuer og herefter klikket os videre, step for step, for at faktatjekke om brugen af bæredygtighed er blevet dokumenteret undervejs inden selve købet af tøjet. Vi har også lavet søgninger på ordet ”bæredygtig” på de forskellige hjemmesider for at finde de produkter, som bliver kategoriseret som ”bæredygtige”. Endelig har vi søgt efter generel information på virksomhedernes hjemmesider om, hvordan de arbejder med bæredygtighed.

På baggrund af resultaterne i vores undersøgelse finder vi anledning til at anmelde nedenstående konkrete hjemmesider til forbrugerombudsmanden:

The Founded (bilag 1)
Boozt (bilag 2)
Miinto (bilag 3)
Stylepit (bilag 4)
Zalando (bilag 5 og 6)

Vi skal på denne baggrund anmode Forbrugerombudsmanden om at vurdere hjemmesiderne særligt i forhold til vildledning og god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §§ 3, 4, 5 og 6 sammenholdt med § 8.”


Du kan læse om sagen i sin helhed på Forbrugerrådet Tænk’s hjemmeside ved at trykke hér.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.