Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Amsterdam sætter turbo på cirkulariteten

13. april 2020
Amsterdam sætter turbo på cirkulariteten
Den hollandske hovedstad har netop vedtaget en ny strategi for øget cirkularitet de næste fem år. Strategien bliver et vigtigt skridt på vejen mod byens mål om at blive 100% cirkulær i 2050.

Den nye strategi retter sig mod både borgere, virksomheder og myndigheder, der i fællesskab gennem både bottom-up og top-down aktiviteter skal arbejde mod øget cirkularitet i hovedstaden. I den nye strategi har man valgt at lægge vægt på madspild og organiske affaldsstrømme, forbrugsgoder (herunder særligt elektronik, tekstiler og møbler) samt bygge- og anlægsaffaldet. De tre strømme er valgt med udgangspunkt i deres økonomiske og miljømæssige betydning for byen og inden for hver af de tre kategorier har byen opstillet både konkrete ambitioner og forventede resultater.

Masser af ambitioner og konkrete initiativer

I forhold til de organiske strømme er det bl.a. ambitionen at skabe en mere robust og bæredygtig fødevareforsyning ved at bringe dele af produktionen tættere på byen. Samtidig skal der sættes skub i høj-kvalitets behandling af de organiske affaldsstrømme, hvilket bl.a. skal kick-startes af øget separat indsamling fra både husholdninger, turister og erhverv. Det betyder bl.a., at byen inden for de kommende to år forventer at have etableret nye faciliteter til højkvalitetsbehandling af både køkken- og haveaffald.

I forhold til forbrugsgoderne er der især fokus på at nedbringe forbruget. Byen vil arbejde på forskellige aktiviteter, der bl.a. skal fremme bedre produkter, deleøkonomi, reparation og genbrug på lokalt niveau. Det indebærer bl.a. at byens egen indkøbspolitik for møblering nu allerede er cirkulær. Over de kommende år vil man også forsøge at involvere genbrugsbutikkerne mere i forhold til at sikre øget genbrug, reparation og deling ligesom man også vil arbejde på at forbedre byens indsamlingsfaciliteter således, at de i højere grad understøtter en mere respektfuld og nænsom håndtering af bortskaffede produkter.

Endelig skal bygge- og anlægsbranchen skubbes i en mere cirkulær retning ved bl.a. at fokusere på genanvendte og biobaserede byggematerialer (som eksempelvis træ), hvor det er muligt, ved at øge vedligehold og direkte genbrug samt ved at gøre finansieringsmuligheder egnede til cirkulære investeringer. Udviklingen skal bl.a. drives af et ”cirkulært center”, der skal samle den eksisterende viden og give konkrete råd til vejen mod øget cirkularitet. Samtidig vil byen også teste forskellige udbudsformer, der kan understøtte den cirkulære udvikling.

Offentlige indkøb som det gode eksempel

Med ønsket om at være et godt eksempel lægger myndighederne sig med den nye strategi også i selen for at rykke på den cirkulære dagsorden og allerede i 2022 er målet, at 10% af alle offentlige indkøb skal være cirkulære. I 2025 skal dette tal være nået op på 50%. 

Læs mere

Du kan læse meget mere om initiativerne i den nye strategi Amsterdam Circular Strategy 2020-2025 her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.