Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Alternativer til virgin plast i byggesektoren

16. april 2021
Alternativer til virgin plast i byggesektoren
I byggesektoren findes der adskillige gode muligheder for at erstatte virgin plast med mere klimavenlige alternativer. En ny kortlægning præsenterer en lang række konkrete eksempler.

Den nye kortlægning, som er lavet for det svenske Naturvårdsverket, præsenterer en oversigt over produkter af biobaserede og genanvendte materialer, der kan erstatte produkter af fossilt baseret plast, som typisk anvendes i byggeriet. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i hvilke produkter, der er tilgængelige på det svenske og til en vis grad også det europæiske marked. Det er ikke en altomfattende kortlægning, men mere et katalog, der kan anvendes som inspiration til at kigge nærmere på mulighederne. Undersøgelsen fokuserer specifikt på seks produktgrupper, hvor plast i forvejen ofte anvendes:

  • Rør
  • Isolering
  • Gulv- og vægmåtter
  • Fugt- og vejrbeskyttelse
  • Vinduer og døre
  • Elektriske installationer

Kortlægningen kommer med konkrete eksempler på produkter og producenter, som man kan kigge nærmere på, men det påpeges også, at man naturligvis i hvert enkelt tilfælde bør undersøge, hvor vidt de alternative produkter er egnede til det påtænkte formål.

Undersøg altid den samlede miljøpåvirkning
Rapporten giver også et mere generelt indblik i, hvordan markedet for byggeprodukter af både fossilt baseret plast såvel som markedet for biobaseret og genanvendt plast ser ud i dag. Her kan man bl.a. læse, at de fem mest anvendte plasttyper i byggeriet står for omtrent 70% af plasten i netop denne sektor. Der er tale om PVC (som står for mere end 20% af de anvendte materialer), EP, PS, PP og PUR.

I kortlægningen præsenteres ligeledes en (ultra) kort diskussion af mulige miljøeffekter ved at udskifte virgin plast med hhv. biobaseret og genanvendt plast. I forhold til den biobaserede plast er den ifølge en række undersøgelser som udgangspunkt mere klimavenlig, men til gengæld kan der være udfordringer i forhold til eksempelvis overgødning eller forsuring af jorden. På samme måde ser de genanvendte alternativer umiddelbart ud til også at kunne antages at være mere klimavenlige, men her kan der være udfordringer med kvalitet og egenskaber samt indhold af kemi, ligesom at det kan være svært at vurdere, hvori genanvendelsen egentlig består. Det anbefales derfor altid, at man foretager en konkret vurdering af det enkelte produkt, som er baseret på hele dets livscyklus og med et bredere fokus end blot klimagasudledning, når man skal substituere et virgint produkt med et biobaseret eller genanvendt alternativ.

Tips til at komme i gang
Er man i tvivl om, hvordan man kommer videre med at substituere materialer og produkter, præsenteres der til slut i kortlægningen en række konkrete tips til, hvordan man kan komme i gang.

Læs mere
Du kan finde hele kortlægningen ”Plast i byggsektorn - En kartläggning av biobaserade och återvunna alternativ” her på Naturvårdsverkets hjemmeside.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.