Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Afgifter og tilskud bør i højere grad understøtte CØ, miljøhensyn og genanvendelse

09. oktober 2020
Afgifter og tilskud bør i højere grad understøtte CØ, miljøhensyn og genanvendelse
Det fremgår af den netop offentliggjorte handlingsplan for nye bæredygtige "byggeklodser", der er en opfølgning på anbefalingerne fra Det Nationale Bioøkonomipanel.

Bioøkonomipanelet leverede i december 2019 deres anbefalinger til regeringen, og nu forholder Miljø- og Fødevareministeriet, på vegne af regeringen, sig til anbefalingerne gennem udgivelsen af handlingsplanen om nye bæredygtige "byggeklodser".

En del af anbefalingerne berører affaldsområdet og her opsummerer handlingsplanen de fleste af de tiltag, der ligger i den politiske aftale fra 16. juni 2020 ” Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

Udover de kendte tiltag fra aftalen fremgår det blandt andet, som svar på anbefalingen om bedre rammevilkår, som følger: ”Gennem internationalt samarbejde skal der bruges hård og blød regulering til at styrke den grønne omstilling væk fra brugen af fossile ressourcer og skabes reelle alternativer for erhvervslivet. De bæredygtige alternativers konkurrenceevne skal styrkes på baggrund af værdien af de positive samfundsøkonomiske effekter. Det kan f.eks. ske ved omlægning af afgifter, incitamenter til valg af råvarer, standarder, mærkningsordninger og offentlige grønne indkøb.” (Biopanelets anbefaling 2), at:

Afgifter og tilskud bør i højere grad understøtte cirkulær økonomi, miljøhensyn og genanvendelsesmål. Det betyder, at eksempelvis mad og have-/park affald skal genanvendes og ikke brændes af. Det kan f.eks. være ved at differentiere affaldsafgifterne, så der betales en lavere eller ingen afgift for biomasseaffald, f.eks. kartoffelskræller, og en højere afgift for fossilt affald, såsom plastik. Derved vil afgifterne følge logikken i eksempelvis energibeskatnings- systemet, hvor biomasse er afgiftsfritage” (Handlingsplanen pp. 17-18)

Biopanelets første anbefaling er, at der bør udarbejdes en national bioøkonomistrategi. Hertil fremgår det af handlingsplanen at: ”En mulig strategi for bioøkonomi i Danmark bør hvile på et vidensgrundlag, der skaber overblik over realiserbare scenarier og forventede samfundsøkonomiske effekter, samt evt. forsknings-, regulerings- og markedsmæssige tiltag, der kan iværksættes ..Der gennemføres i 2020 en analyse af, hvordan arealanvendelse, biomasse og bioraffinering skaber samfundsøkonomisk gevinst i fremtiden. Analysen kan danne grundlag for en eventuelt national bioøkonomistrategi i Danmark.

Handlingsplanen giver et godt overblik over alle de initiativer, der er sat i gang med relation til biopanelets anbefalinger.

Baggrundsmateriale:

Du finder selve handlingsplanen her på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside 

Du finder her Bioøkonomipanelets anbefalinger fra december 2019  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.