Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Affaldsstatistik 2019 er udkommet

22. december 2020
Affaldsstatistik 2019 er udkommet
Miljøstyrelsen har udgivet Affaldsstatistik 2019. Der bliver produceret mere affald i Danmark, og samtidigt er genanvendelsesprocenten steget.

Nytårsquizzen er sikret, hvis de sidste spørgsmål tager udgangspunkt i den nye affaldsstatistik... Den viser helt overordnet, at den samlede danske affaldsproduktion i 2019 var på ca. 12,7 mio. ton. Mængden har været støt stigende siden 2013, hvor der blev produceret 10,4 mio. ton affald. Hovedkilderne til affaldsmængderne i 2019 fordelte sig med 40 % fra bygge- og anlæg, 28 % fra husholdninger, 14 % fra service, 9% fra industri og 9 % fra andet erhverv. 

Miljøstyrelsen fremhæver følgende tal fra den nye affaldsstatistik

  • Den samlede andel af affald indsamlet til genanvendelse er steget fra 45 % til 47 % fra 2018 til 2019, mens andelen af affald til forbrænding har været stabil på 25 %.
  • Affald fra husholdninger indsamlet til genanvendelse steget fra 48 % til 50 % fra 2018 til 2019.
  • Affald fra industrien indsamlet til genanvendelse er steget fra 69 % til 74 % fra 2018 til 2019.
  • Affald fra servicebranchen indsamlet til genanvendelse har ligget stabilt på 60 % fra 2018 til 2019.
  • Byggeaffald, som udgør ca. 40 % af den samlede affaldsmængde, ligger stabilt på 36 % indsamlet til genanvendelse fra 2018 til 2019. Den lave procent til genanvendelse af byggeaffald skyldes, at 52 % af byggeaffaldet indsamles til anden endelig materialenyttiggørelse.
  • Andelen af importeret affald til forbrænding på de danske forbrændingsanlæg er steget fra 8 % til 10 % fra 2018 til 2019.
  • Mængden af husholdnings- og husholdningslignende affald (Municipal Waste) er steget fra 799 kg/indbygger til 842 kg/indbygger fra 2018 til 2019, mens andelen heraf indsamlet til genanvendelse er steget fra 50 % til 52 %. Stigningen i mængden af husholdnings- og husholdningslignende affald skyldes til dels, at et større fokus på husholdnings- og husholdningslignende affald har givet mere retvisende data, som inkluderer mængder, der ikke tidligere er regnet med i denne fraktion.

Miljøstyrelsen skriver mere uddybende, at i Affaldsstatistik 2019 er genanvendelse defineret som indsamlet med henblik på genanvendelse. Dette skyldes at affaldsstatistikken bygger på data om primært produceret affald. Noget affald indsamlet til genanvendelse vil af forskellige årsager, fx kvaliteten af affaldet, ikke blive genanvendt men i stedet gå til forbrænding eller deponering.

I afsnittene om emballageaffald samt husholdnings- og husholdningslignende affald er der et estimat for den reelle genanvendelse af disse affaldstyper. Den reelle genanvendelse er beregnet ud fra tabsrater for husholdnings- og husholdningslignende affald, som de er estimeret i Virkemiddelkataloget (Miljøprojekt 2145, Miljøstyrelsen 2020). Miljøstyrelsen arbejder på fremadrettet at kunne opgøre den reelle behandlingsform for alt affald i den årlige affaldsstatistik.

Det fremgår af affaldsstatistikkens afsnit 5.1.1 og tabel 5.3, at 58 % af husholdningslignende affald fra erhverv indsamles til genanvendelse, mens det estimeres, at 51 % bliver reelt genanvendt. Samtidig viser tabellen, at der indsamles 34 % til genanvendelse fra husholdninger ekskl. haveaffald, hvoraf det estimeres at 30 % reelt genanvendes. Ifølge EU’s bindende målsætninger skal 55 % af alt husholdnings- og husholdningslignende affald genanvendes i 2025. Tabel 5.3 nævner også to af de tre nye pejlemærker for husholdnings- og husholdningslignende affald, der er beskrevet i udkastet til den nye nationale affaldsplan 2020-2032 (se evt. nærmere omtale af disse pejlemærker i DAKOFAs nyhed fra 16. december her).

Miljøstyrelsens Affaldsstatistik 2019, Miljøprojekt 2152 fra 2020, kan hentes her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.