Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Affaldssektoren i krystalkuglen

Affaldssektoren i krystalkuglen

Med regeringens vision for "En klimaneutral affaldssektor i 2030" og den politiske aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" i baglommen tager vi temperaturen på, hvordan vi kan forvente den konkrete udmøntning i henholdsvis den nationale affaldsplan og den reviderede affaldsbekendtgørelse.

Vi forventer at have et program for konferencen klar umiddelbart efter sommerferien, men indtil videre har vi accept fra Kontorchef for Ressourcer & Forsyning i Miljø- og Fødevareministeriet, Kristian Hovgaard Juul-Larsen, der vil fortælle om status for arbejdet.

Vi arbejder desuden på at få et oplæg fra Miljøminister Lea Wermelin for at høre om de politiske intentioner bag det forestående implementeringsarbejde. 

Der kan som følge af corona-forholdsregler være et begrænset antal pladser ved DAKOFAs fysiske arrangementer.

OBS: Det vil desuden være muligt at deltage i konferencen online via ZOOM/YOUTUBE. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden konferencen afholdes til dem, der har indikeret, at de deltager online og ikke fysisk. Hvis du har behov for YOUTUBE linket, så skriv det på i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.

Program

9:00-16:00
Program er under udarbejdelse
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

08. september 2020
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS og online via ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149, st1620 København V

Deltagergebyr

Fysisk: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Online: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Fysisk: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Online: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Fysisk: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00
Online: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side