Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Affaldssektoren i krystalkuglen

Affaldssektoren i krystalkuglen
Med regeringens vision for "En klimaneutral affaldssektor i 2030" og den politiske aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" i baglommen, tager vi temperaturen på, hvordan vi kan forvente den konkrete udmøntning i henholdsvis den nationale affaldsplan og det netop udsendte høringsudkast til revideret affaldsbekendtgørelse. Miljøminister Lea Wermelin indleder dagen med den politiske vision for affaldssektoren.

Desuden skal vi høre en præsentation fra Kontorchef for Ressourcer & Forsyning i Miljø- og Fødevareministeriet, Kristian Hovgaard Juul-Larsen, der ligeledes præsenterer status for arbejdet samt svarer på spørgsmål herom.

Herudover dykker vi ned i kravene til udsortering af de 10 fraktioner og ser nærmere på ønsket om en stærk genanvendelsessektor. Endelig vil vi høre de første fortolkninger af, hvad planen medfører af ændringer i relation til kommunernes fremtidige rolle i affalds- og ressourcesektoren, hvilket afsluttes med en paneldebat, hvor udvalgte interesseorganisationer bidrager med et debatoplæg om det afsluttende spørgsmål:

”Vil planen bringe os i mål i forhold til kravene fra EU og regeringens visioner?”

Deltag på konferencen og bliv klædt på til fremtidens opgaver og roller. 

OBS: Udsolgt af fysiske pladser på konferencen! Du kan stadig tilmelde dig online via Zoom eller YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden konferencen afholdes til dem, der har indikeret, at de deltager online og ikke fysisk. Hvis du har behov for YOUTUBE linket, så skriv det i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:45
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

9:45-9:55
Den politiske vision for affaldssektoren
Miljøminister Lea Wermelin
Miljøminister Lea Wermelin

Oplæg via videooptagelse

9:55-10:30
Planens indhold og fremtidens køreplan
Kristian Hovgaard Juul-Larsen, Miljøministeriet
Kristian Hovgaard Juul-Larsen
10:30-11:00
Spørgsmål og svar fra salen og online-deltagere
11:00-11:20
Kaffepause

Session 2: De 10 fraktioner og en stærk genanvendelsessektor

11:20-11:45
Øget og strømlinet indsamling og sortering af husholdningsaffald
Charlotte Moosdorf, Miljøstyrelsen
Charlotte Moosdorf
11:45-12:05
Spørgsmål fra salen og online-deltagere
12:05-12:25
Hvordan implementerer vi de kommende krav om 10 fraktioner?
Hardy Mikkelsen, Reno Djurs I/S
Hardy Mikkelsen
Hardy Mikkelsen
Hardy har været Miljøchef hos affaldsselskabet Reno Djurs siden 1996, hvor han generelt arbejder med affaldsplanlægning og -regulativer, planlægning og implementering af nye affaldsordninger, udbud (herunder EU-udbud) af tjenesteydelser og varekøb, kontraktstyring, drift og økonomisk styring af affaldsordninger, miljø- og arbejdsmiljøstyring. Har er uddannet Bygningsingeniør fra Københavns Teknikum 1991 og har en Master of Public Management, Syddansk Universitet 2008.
12:25-12:35
Spørgsmål fra salen og online-deltagere
12:35-13:20
Frokost

Session 3: Kommunernes rolle i fremtidens affaldssystem

13:20-13:45
Hvilke forandringer medfører aftalen? – de første fortolkninger
Jens Hjul-Nielsen, BOFA
Jens Hjul-Nielsen
13:45-14:05
Hvilke konsekvenser har aftalen for Københavns Kommunes cirkulære affaldsplan
14:05-14:20
Spørgsmål fra salen og online-deltagere
14:20-14:40
Kaffepause

Session 4: Debat - Vil planen bringe os i mål med kravene fra EU og regeringens visioner?

14:40-15:20
Debatoplæg
Iben Sohn, Dansk Industri (DI)
Iben Sohn
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Niels Bukholt
Niels Bukholt
Niels er chefkonsulent i Affalds og Ressource Industrien under DI. Han har senest været chefkonsulent i DTL og gennem en årrække været funktionsleder i Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for diverse affaldsområder, konsulent i Miljøministeriets departement, intern advokat i Dong Energy (nu Ørsted) for bl.a. kraftværkerne, herunder de dengang 6 affaldsforbrændingsanlæg og Renescience, konsulent i AffaldDanmark og konsulent i DI. Niels har uddannelser indenfor jura, historie, litteraturvidenskab, filosofi og ledelse.
15:20-15:55
Paneldebat med debattørerne og salen og online-deltagere
15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

08. september 2020
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS og online via ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149, st1620 København V

Deltagergebyr

Online: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Online: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Online: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere

Miljøminister Lea Wermelin

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.