Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Affaldssektoren er relevant som aldrig før

22. oktober 2018
Affaldssektoren er relevant som aldrig før
ISWA's årskongres blev åbnet med et budskab om, at affaldssektoren har en afgørende rolle i forhold til at løse nogle af de mest presserende globale miljøudfordringer.

Traditionen tro mødes aktører fra hele verden til ISWA's årlige kongres for at netværke, udveksle erfaringer og indhente inspiration omkring alt hvad der rører sig inden for affaldsområdet. Årets kongres afholdes i Kuala Lumpur i Malaysia, hvor mere end 1.200 delegerede og mere end 200 oplægsholdere fra mere end 60 forskellige lande er samlet. Årets kongres er netop åbnet og det blev i den forbindelse tydeligt, at affaldssektoren er vigtig som aldrig før.

Affaldssektoren er en del af klimaløsningen
Rammen for kongressen blev sat af Dr. Leong, der er vært for årets kongres samt repræsentant for ISWA's regionale netværk. Han understregede vigtigheden af affaldssektorens rolle lokalt i Sydøstasien såvel som globalt. Det globale ressourceforbrug forventes at blive fordoblet frem mod 2050, så hvis vi synes, at affaldshåndtering kan være en udfordring lige nu, har vi langt større udfordringer i vente. Men i løbet af morgenens session blev det også tydeligt, at den globale affaldssektor ikke blot skal se sig selv som en katalysator for løsninger på ressourcespørgsmål, men i mindst lige så høj grad som nøglen til en del af løsningen på de globale klimaudfordringer. IPCC's seneste klimarapport har endnu engang understreget, at der skal handles hurtigt, hvis vi skal holde os under Paris-aftalens 1,5-graders mål og i den forbindelse har affaldssektoren, ifølge årets vært, en vigtig rolle. Sektoren kan være med til at nedbringe det globale, uholdbare ressourceforbrug og samtidig være med til at skabe vækst og velstand for de udviklingslande, som er på vej frem. I samme forbindelse kunne Gary Crawford, der er formand for foreningens arbejdsgruppe for klimaforandringer og affaldshåndtering, tilføje, at affaldssektoren kan bidrage med en større indsats til at afhjælpe klimaforandringer, end man måske i første omgang forestiller sig. De direkte klimagasudledninger fra særligt de globale deponier kan i langt højere grad, end det på nuværende tidspunkt er tilfældet, kontrolleres og indsamles, men særligt også de indirekte besparelser i forbindelse med øget genanvendelse og genbrug skal betragtes som et bidrag fra en fremtidig langt mere effektiv affaldssektor.

Affaldssektoren har en vigtig rolle ift. at bekæmpe affald i havet
Et andet tema, der vil stå højt på dagsordenen under hele årets kongres, og også generelt for ISWA som forening, er affald i havene, herunder særligt plastaffald. I den forbindelse kunne formanden for foreningens bestyrelse, Antonis Mavropoulos, berette, at ISWA vil arbejde aktivt for at tydeliggøre, at affaldssektoren har en helt afgørende rolle i forbindelse med at løse udfordringerne med marint affald. Affald i havet er ifølge formanden først og fremmest et resultat af politisk passivitet, hvilket kalder på regulering, håndhævelse og økonomiske incitamenter i lande verden over samt massive investeringer i særligt affaldssektoren. Ved at lukke de ukontrollerede lossepladser og introducere moderne og effektive indsamlings- og behandlingsløsninger kan vi komme kilden til livs i stedet for blot at symptombehandle, hvilket er afgørende, hvis vi i fremtiden skal bekæmpe marint affald.

Millionbyerne bliver afgørende - de sydøstasiatiske er klar til at handle 
Et tredje tema, som vil blive omdrejningspunkt for kongressen er situationen i ASEAN-landene generelt, herunder særligt urbaniseringen. De asiatiske økonomier oplever generelt en buldrende vækst og mere end 80% af den asiatiske GDP genereres i byerne. Denne tendens forventes kun at øges i takt med urbaniseringen og mere end 50 millioner mennesker forventes at flytte mod de asiatiske byer inden for en ganske nær fremtid. De asiatiske millionbyer kalder således på innovative og effektive løsninger, og søger derfor langsigtede internationale samarbejdspartnere, som kan bidrage. For holdningen er helt generelt, at det tempo og de løsninger, der er nødvendige, kun kan opnås, hvis der indledes samarbejder på tværs af den globale affaldssektor. Samtidig var Dr. Leong's udgangsbøn, at man i Malaysia og resten af Sydøstasien vil efterligne hovedprincipperne i den nye europæiske affaldslovgivning således, at også de vil være klar til at håndtere fremtidens udfordringer.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.