Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Affaldsanalyser viser genanvendelsespotentialer i restfraktionen - hvis man gør det rigtigt

05. september 2018
Affaldsanalyser viser genanvendelsespotentialer i restfraktionen - hvis man gør det rigtigt
DAKOFAs netværk for kommunale anliggender præsenterede på seneste DAKOFA-konference et forsøg på at sammenligne affaldsanalyser på tværs af kommuner.

Der er stort potentiale for øget udsortering af genanvendeligt affald fra husholdningerne. Det var en af konklusionerne, da formanden for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender den 28. august på DAKOFAs konference om kommunal affaldsplanlægning præsenterede konklusionerne fra netværkets seneste møde, med affaldsanalyser som tema

Netværket sammenlignede på mødet forskellige affaldsanalyser fra blandt andet Vejle, AVV og Århus med den nationale affaldsanalyse som DAKOFA tidligere har skrevet om i denne nyhed.

Sammenligningen viste blandt andet og endnu engang, at der er store mængder af genanvendeligt affald i danskernes skraldespande. 

Derudover var en af hovedkonklusionerne, at det er relativt svært at sammenligne affaldsanalyserne. Ikke kun fordi borgerne er forskellige, for i virkeligheden er de nok ret ens, men mere fordi analyserne er lavet med forskellige formål og med forskellige forudsætninger. Hvis analysen for eksempel laves med formålet at finde fejlsorteringsprocenten i pap, så er det svært bagefter at få svar på spørgsmålet om indholdet af bioaffald i restafaldet; og omvendt. 

Samtidig gør kommunernes forskellige indsamlingsordninger det vanskeligt at sammenligne tilsyneladende ens analyser; for må det bløde plast komme i plastaffaldet? Og er der overhovedet en ordning for husstandsindsamling af plast? Hvor stor er beholderen, hvor tit bliver den tømt? Er der tale om kildesortering eller kildeopdeling? Forskelligheder der gør sammenligningen svær. 

Heldigvis var det også muligt at komme frem til et par konklusioner: 

  • Vid hvad du vil vide; inden analyser af affaldet sættes i gang. 
  • Der er stadig meget genanvendeligt affald tilbage i restaffaldet 
  • Indførslen af nye husstandsindsamlingsordninger øger indsamlingsprocenten; også af andre fraktioner. 
  • Målrettede kommunikationskampagner kan øge renheden af de indsamlede materialer, også selvom de allerede har flotte renhedsprocenter 
  • Det kan betale sig at lave analyser både før og efter nye initiativer. 

Vil du også deltage i netværkets spændende arbejde og være med til at påvirke de fremtidige emner på netværkets møder? Så meld dig ind i netværket her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.