Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Affalds- og ressourcesektoren vil være cirkulær

05. oktober 2021
Affalds- og ressourcesektoren vil være cirkulær
DAKOFAs nye strategi samler alle aktører i bestræbelserne på at fremme den cirkulære omstilling.

Da størstedelen af DAKOFAs 275 medlemsorganisationer mødtes til foreningens årskonference i Helsingør den sidste dag i september, var det ikke blot for at blive klædt på af minister, eksperter og kollegaer til at skulle løfte de aktuelle, ambitiøse målsætninger på affalds- og ressourceområdet. Samme dag afholdtes nemlig foreningens generalforsamling, hvor der blev vedtaget en ny 5-årig strategi for 2022-2026.

Af strategien fremgår det, at DAKOFA vil ”være det samlende kompetencecenter for affaldsressourcer og understøtte den cirkulære omstilling”.

DAKOFA har i den snart forgangne strategiperiode (2017-2021) fokuseret på at fastholde DAKOFAs position som kompetencecenter for hele affalds- og ressourcesektoren ved at videreudvikle DAKOFAs overvågnings-, formidlings- og faciliteringsaktiviteter samt uddannelsestiltag og eksterne aktiviteter med det formål at synliggøre affalds- og ressourcesektorens rolle i den grønne omstilling. For at opnå dette har DAKOFA haft udpeget en lang række indsatsområder inden for overvågning, formidling, facilitering, læringsaktiviteter og eksterne aktiviteter.

DAKOFA har som følge heraf oplevet en vækst i efterspørgslen på foreningens faciliteringsaktiviteter, formidlingsaktiviteter og evne til at skabe netværk på tværs af aktører. På denne baggrund har DAKOFA gennem de seneste 5 år sikret konsolidering af en forening med et stigende medlemstal og et øget aktivitetsniveau.

På baggrund af målet om at udvikle foreningen fra at være det samlende kompetencecenter for HELE affalds- og ressourcesektoren til at være ”det samlende kompetencecenter for affaldsressourcer og understøtte den cirkulære omstilling”, vil DAKOFA i den kommende strategiperiode fokusere på at facilitere dialog, erfaringsudveksling, brobygning og samarbejde mellem alle aktører i den cirkulære omstilling, herunder både den offentlige og den private sektor samt udenlandske aktører.

DAKOFA er er i dag mødestedet for hele affalds- og ressourcesektoren. For at udvikle foreningen til også at blive mødestedet for de øvrige aktører i den cirkulære økonomi vil DAKOFA udvikle de eksisterende aktiviteter og netværk til i fremtiden at være fokuseret på målet om en cirkulær omstilling ved bl.a. at identificere og tiltrække nye medlemmer fra de øvrige led i værdikæderne, herunder fx producenter, grønne startups og designere mv.

Kompetenceudvikling er et kerneprodukt for DAKOFA, hvilket sker på tværs af alle DAKOFAs aktiviteter. Dette skal fastholdes, og der skal lægges vægt på en udvidelse af kompetencerne for at geare DAKOFAs medlemmer til at indgå som aktive spillere i den grønne omstilling. Derfor vil DAKOFA udvikle lærerende aktiviteter, der kan bidrage til den cirkulære kompetenceudvikling inden for eksempelvis de klimapolitiske rammer, cirkulær økonomi og den bioøkonomiske disciplin

DAKOFA vil desuden sikre en høj faglig, hurtig og relevant nyhedsformidling til alle interessenter.

DAKOFA spiller en vigtig rolle, når det gælder overvågning og formidling inden for foreningens fagområder. Dette skal fastholdes samtidig med, at der i strategiperioden vil blive fokuseret på udvidelse af DAKOFAs kommunikationskanaler via online-værktøjer som webinarer, hybridseminarer, hjemmesiden mv.

DAKOFA vil i den kommende strategiperiode således fastholde og forfine sin rolle til i højere grad ikke kun at være affalds- og ressourcesektorens portal, men også være en portal for øvrige aktører inden for den cirkulære omstilling. Portalen fungerer i dag ligeledes som omverdenens adgang til affalds- og ressourcesektoren og fungerer derfor som et samlingspunkt. DAKOFA vil fastholde og udvikle denne position.

Du kan læse DAKOFAs Strategi 2022-2026 i sin helhed ved at trykke hér

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.