Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: AffaldPlus skal udføre flere undersøgelser af PFAS-forureninger

18. august 2022
AffaldPlus skal udføre flere undersøgelser af PFAS-forureninger

Miljøstyrelsen har 9. august 2022 varslet et påbud til AffaldPlus I/S, ejer af Forlev Deponi, om en afgrænsende undersøgelse for PFAS-forbindelser i jord og grundvand, samt forslag til afværge.

Det varslede påbud fremgår af en nyhed fra den 17. august på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det fremgår bl.a. af styrelsens nyhed at:

  • Forlev Deponi ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser, men der er flere vandboringer og markboringer i umiddelbar nærhed. Endvidere er der direkte nedstrøms deponiet et større engareal, der delvis anvendes til græssende kvæg. [red.: Forlev Deponi ligger mellem Slagelse og Storebælt]
  • Det fremgår af varslet om påbud, at de supplerede undersøgelser af jord- og grundvandsforureningen blandt andet skal afgrænse forureningen og fastlægge de geologiske- og hydrogeologiske sammenhænge i området samt menneskeskabte spredningsveje.
  • Der skal også peges på metoder for, hvordan påvist forurening kan fjernes og, hvordan man kan forhindre yderligere spredning af forureningen i tiden op til oprensningen. Alle forslag skal som minimum sikre grundvand, arealanvendelse og overfladevand.
  • Jord- og grundvandsprøver skal analyseres for både fire PFAS-forbindelser og 22 PFAS-forbindelser med lavest mulige detektionsgrænse.

I forhold til tidligere undersøgelser af PFAS-forureningerne fra Forlev Deponi uddybes det i nyheden, at det skal vurderes om der over tid kan ophobes PFAS-forbindelser både i jord, grundvand og overfladevand. Fødevarestyrelsen har tidligere i år udtaget analyser fra kvæget på engen omkring den nævnte grundvandsboring, og har fundet spor af PFAS-forbindelser, men ikke over den kommende grænseværdi for kød.

Se Miljøstyrelsens nyhed ”PFAS-undersøgelser ved losseplads på Sjælland” fra den 17. august 2022 her 

Se evt. Miljøstyrelsens informationsside "Bliv klogere på PFAS-forurening" her 

Deltag evt. i DAKOFAs hybrid-seminar ”PFAS i affaldssektoren – hvor findes det, og hvad kan der gøres” mandag den 22. august 2022 kl. 12-16, hvor bl.a. Miljøstyrelsen og AffaldPlus vil holde oplæg. Se program mv. her

 

 

Læs mere i vidensbanken

DeponeringJord
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.