Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Affald fra kommunale institutioner - muligheder og erfaringer med øget genbrug og genanvendelse

03. maj 2018
Affald fra kommunale institutioner - muligheder og erfaringer med øget genbrug og genanvendelse
Det kan være vanskeligt for kommunen at stille krav til virksomhedernes og borgernes sortering og genanvendelse
Hvordan fejer kommunerne for egen dør? Det kan være vanskeligt for kommunen at stille krav til virksomhedernes og borgernes sortering og genanvendelse, hvis kommunen ikke selv går foran som det gode eksempel.

På DAKOFAs konference 24. april var emnet kommunernes eget affald. Altså det affald kommunerne selv frembringer fra institutioner og kommunale virksomheder. I denne nyhed vil DAKOFA forsøge at formidle nogle at pointerne fra dagen. 

Konferencen viste stor entusiasme blandt kommunerne, og stor lyst til at komme et skridt videre; også hos de kommuner der allerede er godt i gang. Der er blandt de kommuner, der er i gang, mange forskellige tilgange. Der er kommuner, der bare er gået i gang, og kommuner, der har lavet mere forudgående arbejde via analyser, planer og regulativer. 

Hovedpointerne fra dagen kunne være: 

 • Der kan være tvivl om, hvad en kommunal institution er – og hvordan ordningerne kan/skal finansieres. 
 • Overordnede beslutninger fra byrådet om pligter om sorteringen gør det lettere
 • Hjemmearbejde betaler sig! 

  • Men det er svært at få overblik over hvem, hvad, hvor og hvor meget! 

 • Det er en god idé at udvikle en færdig løsning, der kan rulles ud til alle – både udendørs og indendørs

  • Flexible løsninger er en stor fordel

 • Den enkelte institution skal besøges – måske endda flere gange – før der tages ejerskab 
 • Det er vigtigt at snakke sammen og udvikle og drive netværk! 
 • Genbrug kræver organisering. Men det handler først og fremmest om at gå i gang. Der er penge i det. Brug eventuelt en app præsenteret på konferencen. 
 • Tal med det lokale beredskab og byggemyndigheden allerede i planlægningsfasen af nye ordninger og indkøb. 

Hvad er en kommunal institution? 

Her er det vigtigt at holde to definitioner af den kommunale virkelighed adskilt. Der er kommunen som myndighed og driftsorganisation for husholdningsaffald (omtalt som ”kommunen”), og så er der kommunen som bygningsejer og ejendomsdriftsorganisation for de kommunale institutioner (her kaldet ”ejendomsdrift”). Hovedreglen er, at kommunen må gøre det samme med kommunale institutioner, som de må med husholdningerne. Øvrige virksomheder er erhverv, og her må kommunerne ikke håndtere det genanvendelige affald. Det er derfor væsenligt, hvordan den kommunale institution defineres. En kommunal institution er en virksomhed med et kommunalt CVR-nummer eller en virksomhed, der er ejet af en kommune. 

For disse institutioner må kommunen indsamle affald på samme måde, som i de ordninger der dækker husholdningerne. Hvis kommunen ønsker at indsamle det kildesortererede genanvendelige affald fra eksempelvis private skoler og private børnehaver, som lejer sig ind i en kommunal ejendom, så skal den kommunale ejendomsdrift fx tilpasse, eller fra bunden udarbejde, et udbud, så det også dækker indsamling fra kommunens institutioner og tilbyde denne løsning. Men det skal alene være et tilbud til de private virksomheder i de kommunale bygninger – det må ikke være en tvang. Ejendomsdrift må også gerne opkræve gebyrer for indsamlingen. Denne løsning kan også tilbydes til kommunens lejere, for i denne forbindelse handler kommunens ejendomsdrift som enhver anden (privat) udlejer. 

Hvordan må man så finansiere de nye ordninger og de nye beholdere – og hvad med vejledningen? 

Det korte svar er: Det er den, der kommer affaldet i spanden, der skal betale for spanden. 

Det lidt længere svar er: Det er ikke helt så simpelt… Også her gælder de samme regler som for husholdninger. Kommunen må altid stille udendørsmateriel til rådighed, hvis kommunen står for ordningen. Men kommunen må kun i begrænset omfang stille indendørsmateriel til rådighed. Det kan for eksempel være materiel, der er afgørende for ordningens gennemførsel – det klassiske eksempel er uddeling af køkkenkurve til organisk affald – det må kommunen gerne uddele. Til gengæld må kommunen ikke indkøbe indendørsmateriel til for eksempel papir og pap. Dog må den kommunale ejendomsdrift gerne over det skattefinansierede område – eller i forbindelse med opkrævning af en eventuel særskilt ordning for kun de kommunale institutioner – en ordning der selvfølgelig også skal hvile i sig selv. 

Hvor må man stille sine beholdere? - Regler for brand

Desværre. Der er ikke noget let svar, for det kommer an på en individuel vurdering. Det var budskabet fra Hovedstadens Beredskab. Heldigvis var der alligevel nogle retningslinjer, man som kommune eller institution kan forholde sig til - inden man ringer til sit lokale beredskab eller den lokale byggemyndighed: 

De vigtigste huskeregler fra beredskabet er: 

 • Personer i bygningen skal kunne komme ud 
 • Brandfolk skal kunne komme ind 
 • Brandkøretøjer skal kunne komme frem 
 • Branden må ikke kunne sprede sig

Overholder man disse retningslinjer, er man langt, men, hvis man vil være helt sikker, er der ingen anden vej end at kontakte sit lokale beredskab eller den lokale byggemyndighed. 

Overordnede beslutninger og de færdige løsninger: 

Flere kommuner påpegede, at det er lettere, hvis man står med en overordnet beslutning – i form af for eksempel en kommunal affaldsplan eller et kommunalt erhvervsaffaldsregulativ, der beskriver, hvad der forventes af de enkelte institutioner, men også hvilke muligheder de har. Så bliver det en "skal-ting" for institutionen. Det er lettere for affaldsmedarbejderen, der skal sprede det glade budskab, det er lettere for ledelsen på institutionen, og det er lettere for de medarbejdere, der skal finde plads til de nye beholdere og efterfølgende indarbejde brugen af dem i en ny hverdag. 

Der var også bred enighed om, at det er lettere for alle, hvis man har helt færdige løsninger, der kan rulles ud til alle. Men, det er selvfølgelig også en fordel, hvis de faste løsninger kan tilpasses de enkelte institutioner. 

Hjemmearbejde: 

Gør det – det betaler sig! Det betaler sig at få et overblik over hvilke institutioner, der ligger hvor, hvor mange brugere der er, og hvor meget affald de frembringer. Det var det klare budskab fra flere kommuner på konferencen. 

Det overblik kan dog være svært af frembringe. Flere kommuner kunne fortælle om opgørelser, der svinger voldsomt, alt efter hvor de kom fra. Opgørelser over for eksempel antallet af institutioner i kommunen, eller børn i den enkelte institution, er simpelthen forskellige alt efter, hvor tallet kommer fra! Tallene skal blandt andet bruges til at beregne, hvor meget affald der kommer fra den enkelte institution, og dermed hvor mange beholdere de skal have til de forskellige fraktioner. Opgørelsen over antallet af brugere på den enkelte institution kan for eksempel indtastes i et excel-værktøj, som Københavns Kommunes mængdeberegner, der ud fra blandt andet institutionstype og antal brugere viser, hvor mange beholdere den enkelte institution har brug for – og til hvad. Et værktøj som også kan bruges uden for Københavns Kommune! 

Skodanet – viden om affald på skolerne 

Skodanet er en platform for kommunikation om affald og kommunikation om affald på skoler. Platformen er den direkte udløber af to projekter støttet af Miljøstyrelsen. På siden skodanet.blogspot.dk findes masser af materialer om affaldspædagogik og alt det, der ligner; det er i den grad værd at bruge tid på det spændende univers. Et par af konklusionerne fra det store arbejde er at gøre forskelle på affaldssortering til drivkraft for undersøgelse og læring, samt at inddrage børn i undersøgelse af og refleksion over: 

 • Hvordan er affald og affaldssortering forskelligt i institution og hjem? 
 • Hvordan håndteres affald i forskellige familier? 
 • Hvordan har affald og affaldshåndtering ændret sig over tid? 
 • Hvordan håndteres affald andre steder i verden?

Det affaldspædagogiske kom på konferencen i håndgribelig fokus med besøget af to genbrugsguider fra Frederiksberg Kommune, der viste, hvordan man helt lavpraktisk og i øjenhøjde med børnene kan få formidlet viden om sortering og affald. 

Husk, at når børn beskriver affald lyder det for eksempel sådan her: 

”Det er noget, mennesker har smidt, fordi de er dumme og uduelige. Og idioter. Og kujoner.” (Viggo, 6 år)

Det spændende arbejde med affaldet fra de kommunale institutioner fortsætter i mange kommuner og som et fortsat emne i DAKOFAs netværk for kommunale anliggender

Se oplæg fra dagen her. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.