Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ændret forbrug og produktion er en vigtig nøgle til klimagasreduktioner

09. december 2022
Ændret forbrug og produktion er en vigtig nøgle til klimagasreduktioner
Nyt working paper slår et slag for den cirkulære økonomis inderste cirkler som en central del af løsningen på klimakrisen.

Det nye working paper bygger på en observeret stigende erkendelse af, at håndtering af energirelaterede emissioner ikke alene er tilstrækkeligt til at bekæmpe klimaforandringerne samt en øget bevidsthed om, at cirkularitet ikke i sig selv er et endemål, men snarer et middel til at opnå omfattende miljø- og socioøkonomiske effekter. Disse nye bevidstheder i kombination har ifølge dokumentet udløst en lang række undersøgelser og rapporter, der på forskellige måder netop adresserer skæringsfladen mellem cirkulær økonomi og klimaforandringerne. Og ud fra disse nye rapporter er der ved at opstå vigtig konsensus i forhold til, hvordan den cirkulære økonomi kan medføre reelle effekter når det kommer til at bekæmpe klimaforandringerne.

Forbruget er nøglen
Som udgangspunkt peger den nu foreliggende viden på, at der særligt er brug for markante tiltag inden for både produktion og forbrug. Selvom genanvendelse er anerkendt som en vigtig cirkulær strategi, og fortsat vil være vigtig i en fremtidig cirkulær økonomi, er den vigtigste nøgle til reduktion af drivhusgasudledninger, den type af tiltag, der adresserer efterspørgslen. Mere specifikt er der brug for initiativer, der kan sikre levering af de samme funktioner eller velfærdsmæssige fordele som nu, men med brug af færre produkter og materialer. Derfor er der akut brug for strategier der sikrer, at cirkularitet indtænkes allerede i produktdesignfasen og at forbrugsmønstre ændres – eksempelvis ved at anvende cirkulær tænkning i design af vores byer, hvilket eksempelvis er relevant i forhold til at reducere boligareal per indbygger samt delebilsordninger eller samkørselsordninger. Endvidere er der brug for designgreb og forretningsmodeller, der understøtter at tøj får en længere levetid.

Generelt er der brug for stærkere samarbejder, der kan accelerere udviklingen i forhold til viden og for bedre at understøtte integration af cirkulære strategier, der skal håndtere klimaforandringer. Forfatterne præsenterer i den forbindelse ni områder, der gennem øjeblikkelig, kollektiv handling fra regeringer, virksomheder, NGO’er og forskere skal sikre at cirkularitet bidrager mest effektivt til klimamålene:

1.Omstilling af forbrugsmønstre

2.Stimulering af produktcirkularitet skal – allerede fra designfasen.

3.Indarbejdning af cirkularitet på tværs af værdikæder, der er baseret på ren energi.

4.Integrering af strategier for cirkulær økonomi i nationale klimapolitikker og -planer.

5.Fremme af emissionsreduktioner på tværs af grænser.

6.Kobling mellem målinger af cirkulær økonomi og klimaforandringer.

7.Øget gennemsigtighed og sammenlignelighed i modelleringsmetoder.

8.Anvendelse af systemiske og kontekst-specifikke påvirkninger i forbindelse med beslutningstagning.

9.Undersøgelse af den cirkulære økonomis rolle i forbindelse med klimatilpasning.

Det nye working paper er udarbejdet af PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy), der er en organisation, som blev oprettet i 2018 af World Economic Forum og som nu drives af World Resources Institute.

Læs mere
Du kan læse mere i det nye working paper ”Circular economy as a climate strategy: current knowledge and calls-to-action” som du finder her på PACE’s hjemmeside

Læs også denne tidligere DAKOFA-nyhed, som sætter fokus på Ellen MacArthur Fondens arbejde med at koble cirkulær økonomi og klima.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.