Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: 88 mio. kr. til MUDP i 2019 - ansøgningsfrister 15. marts, 10. maj og 22. august

28. februar 2019
88 mio. kr. til MUDP i 2019 - ansøgningsfrister 15. marts, 10. maj og 22. august
Miljøstyrelsen afholder informationsmøder den 4. marts i København og 6. marts i Aarhus. Affaldsrelaterede emner indgår i halvdelen af de prioriterede områder under MUDP i 2019 !

Tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) kan gives til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden, danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi. Projekter kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger.

Der kan i 2019 indsendes ansøgninger inden for alle de områder som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affald, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri/bæredygtige byer og mindre støj. Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.

Miljøstyrelsen holder to informationsmøder om ansøgning under MUDP:

  • I København mandag den 4. marts 2019 kl. 13.00 - 15.30 hos Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
  • I Aarhus tirsdag den 6. marts 2019 kl. 13.00 - 15.30 i Den gamle Amtsgård, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Du kan bl.a. høre om MUDP-bestyrelsens prioteringer for 2019 og tips til at skrive en god ansøgning. Der vil være oplæg fra virksomheder, der er i gang med MUDP projekter eller der tidligere har modtaget tilskud fra MUDP. Se program for informationsmøderne her 

Der er formel tilmeldingsfrist den 28. februar for informationsmødet i København og den 4. marts for informationsmødet i Aarhus, men der er pt. (28. feb.) stadigvæk ledige pladser til bl.a. informationsmødet i København. Tilmeldning sker til Caroline Gjelstrup, email: cgjel@mst.dk 

Der kan søges tilskud til til fyrtårnsprojekter og de "almindelige, mindre" udviklingsprojekter, og tidsfristerne for ansøgningerne er følgende:

Fyrtårnsprojekter - demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala:

  • Frist for indsendelse af en 1-sides projektide-beskrivelse er 15. marts 2019 kl. 23.59

Projektideen skal efterfølgende præsenteres på et møde med MUDP’s sekretariat. Indsendelse af 1-sides beskrivelse er en mulighed men ikke en forudsætning for at søge kunne om tilskud til et fyrtårnsprojekt.

  • Ansøgningsfrist er 20. august 2019 kl. 12.00

"Almindelige, mindre" projekter om udvikling-, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger:

  • Ansøgningsfrist er 10. maj 2019, kl. 12.00

MUDPs bestyrelse ser i 2019 blandt andet behov for nye innovative løsninger inden for følgende områder:

Bæredygtige byer ved udvikling af teknologiske løsninger på vandområdet, herunder indvinding af fosfor fra spildevand og slam samt teknologiske løsninger, som kan nedbringe luft- og støjforurening, affaldsmængder samt stimulere cirkulært byggeri og sikre klimatilpasning.

Cirkulær økonomi ved at fremme investeringer i udvikling, test, demonstration af nye teknikker med fokus på cirkulært design, ressourceeffektive produktionsprocesser, bedre udnyttelse af cirkulære materialestrømme og teknologier, som kan forarbejde og genanvende forskellige typer biomasse med henblik på produktion af biobaserede produkter, genfremstilling og genanvendelse af høj kvalitet samt bedre mulighed for reparation og genbrug. Deleøkonomisk forretningsmodeller kan indgå som en integreret del af projekterne.

Udvikling, test og demonstration af teknologier, der sigter mod udfasning af kemi med negativ påvirkning af natur, miljø, klima og mennesker.

Udvikling af nye teknologier, der kan bidrage til at mindske industriens udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.

Plastikområdet, herunder tilskud til udvikling, test og demonstration af nye teknologiske løsninger, som fremmer cirkulær økonomi og sætter fokus på forretningsmodeller, øger genanvendelse og minimering af plastikaffald, fremmer udvikling og demonstration af teknologier til at forebygge og minimerer emissioner af mikroplast.

Udvikling, test og demonstration af teknologiske løsninger, der nedbringer partikelforureningen fra opvarmning (fx kedler halmfyr og brændeovne), produktion og transport (skibe og køretøjer) mv., herunder mulige filterløsninger.

Digitalisering med fokus på øget adgang til data og deling af data på tværs af sektorer og i forsyningskæder samt datadreven test og demonstration, herunder udvikling af bedre og mere præcise måle- og analysemetoder på eksempelvis vandområdet.

Se eksempler på MUDP projekter med tilskud i 2018 og tidligere år her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.