Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: 77 millioner kroner fra MUDP er nu fordelt på 36 miljøprojekter

27. oktober 2020
77 millioner kroner fra MUDP er nu fordelt på 36 miljøprojekter
Ud af de 36 store og små projekter ligger 7 af projekterne under overskriften ”cirkulær økonomi & Genanvendelse”, 4 under ”bæredygtigt byggeri”, 5 under " Miljøfarlige stoffer", 6 under "Vand & Klimatilpasninger", 1 under "Biodiversitet", 8 under "Luftforurening" og 5 under "Produktion & Ressourceoptimering".

De 36 projekter er udvalgt mellem i alt 134 ansøgere, som tilsammen har søgt om ca. 279 millioner kroner.

Projekterne under cirkulær økonomi & genanvendelse, der modtager støtte, er følgende:

 • Forlænget levetid af batterier i plejesektoren
 • Formaldehydfri fremtid - Glykolaldehyd som sundhedsvenligt og biobaseret alternativ
 • Bio-based polymers as a cement additive (BioPoly)
 • Udvikling af plastemballager i en cirkulær økonomi: Rette kvalitet til rette anvendelse
 • Separation af blandingstekstiler
 • Automatisering af reklamationer på tøj og håndtering heraf
 • Waste to Value – Biofertilizer

Under de øvrige overskrifter er følgende projekter relateret til affald og ressourcer:

 • Kemiske stoffer i en cirkulær økonomi
 • PFAS-inator: Bæredygtig og kosteffektiv teknologikoncept til fjernelse af PFAS-forbindelser fra perkolat og drænvand fra jorddepoter
 • Genvinding af metaller fra kasserede galvaniske bade og koncentreret spildevand
 • Digital Resurseoptimering Af Mejerier (DRAM)
 • RELO-Sten (Recyclable, low emission paving stones)
 • Bottle Wash Water Recycling by Membrane Filtration (BARREL)
 • Ethanolgenindvinding
 • Teknologier til fjernelse af mikroforureninger i regnvandsbetingede udledninger fra veje og kunstgræsbaner

I forbindelse af lanceringen af de udvalgte projekter citeres Miljøminister Lea Wermelin, i Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse, for følgende:

”Vores natur er i krise, og vi står over for store klima- og miljøudfordringer. Det kræver nye løsninger, og vi skal være i front, når det gælder udvikling af grøn teknologi. Heldigvis er Danmark fyldt med innovative virksomheder og grønne idéer. Og MUDP er et vigtigt værktøj til at kunne omsætte ideer til handling. Jeg er glad for, at de her nye 36 projekter understøtter regeringens indsatsområder og prioriteringer særligt i forhold til klima, grøn forskning og cirkulær økonomi”.

” Tidligere resultater og erfaringer fra projekter har vist, at MUDP er et stærkt værktøj til at booste udviklingen af innovative miljøteknologiske løsninger og samtidig skabe nye danske grønne arbejdspladser og eksportmuligheder. Det er ekstra dejligt, at MUDP netop i år har modtaget rekordmange ansøgninger. Det vidner om, at virksomhederne ikke har sat grønne udviklingsprojekter i stå i denne udfordrende tid”.

Baggrundsmateriale
Du finder Miljø-og Fødevareministeriets pressemeddelelse her, hvor der også er link til beskrivelserne af de 36 projekter.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.