Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: 5.660 tons mundbind om året!

01. juni 2021
5.660 tons mundbind om året!
Mængden svarer til 11% af den indsamlede mængde plast til genanvendelse, men anbefales forbrændt jf. svar fra Miljøministeren.

Miljøminister Lea Wermelin har svaret på følgende spørgsmål stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg: ”Er ministeren bekendt med, at mundbind alene i år udgør 11 pct. af Danmarks plastaffald og på nuværende tidspunkt står til at blive brændt fremfor genanvendt?”

Ministeren svar lyder som følger:

”COVID-19-pandemien og påbud om brug af mundbind har medført et øget marked for engangsmundbind, et stærkt øget forbrug og tilsvarende bortskaffelse af engangsmundbind. Miljøstyrelsen iværksatte i november 2020 en kortlægning af, hvor mange mundbind vi bruger, hvor de ender henne, og om de kan genanvendes. Rapporten estimerede, som spørger fremhæver, at der vil blive brugt i alt ca. 2.400 mio. engangsmundbind (+/- 78 mio.) samlet for 2020 og 2021. Det svarer til ca. 5.660 ton mundbind pr. år, som forbrændes, eller 11,5 pct. af de 49.000 ton plast, som blev indsamlet til genanvendelse ifølge affaldsstatistik 2018.

Kortlægningen viste også, at genanvendelse af engangsmundbindene er meget kompliceret. Genanvendelse vil kræve mere håndtering og sortering end forbrænding. Og øget håndtering og sortering kan være problematisk i forhold til smittespredning. Jf. svar på alm. del. spørgsmål 1346 findes der i dag ikke et velfungerende genanvendelsesmarked for mundbind i Danmark.

Samlet set vurderes det derfor, at det lige nu er den bedste løsning at behandle de udtjente mundbind som restaffald og sende dem til forbrænding.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at det er vigtigt, at udtjente mundbind smides forsvarligt væk efter brug, så de ikke havner i naturen. Jeg har igangsat kampagnen ”Tak for Ingenting...”, som bl.a. sætter fokus på, at brugte mundbind skal i skraldespanden. Derudover er Miljøstyrelsen i dialog med kommuner, trafikselskaber og affaldsselskaber for at finde yderligere løsninger på henkastede mundbind som f.eks. flere og særlige skraldespande.”

Du kan læse spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Plast

Tags

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.