Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: 197 målepunkter på FN's Verdensmål

24. september 2020
197 målepunkter på FN's Verdensmål
Både frem- og tilbageskridt for Verdensmålet "ansvarligt og bæredygtigt forbrug og produktion".

Når FN’s Verdensmål skal gælde alle verdens lande, er det nødvendigt at oversætte dem til en national kontekst. Det er netop udgangspunktet for en stor rapport, der udkom for nyligt. Rapporten er offentliggjort af Danmarks Statistik og 2030-panelet, der hører under det 2030-netværk af politikere i Folketinget, som arbejder for at udbrede FN’s Verdensmål.

Med rapporten bliver de 17 Verdensmål brudt ned til i alt 197 målepunkter. Fælles for de nye mål er, at der findes relativt let tilgængelige data til at afgøre, om der sker fremskridt eller ej.


Faktisk er der allerede gjort en første overordnet status i rapporten, som både viser fremskridt og tilbageslag. 


”Selvom udviklingen overvejende går i den rigtige retning, når vi ser på bæredygtig energi, jobs og økonomisk vækst, skal vi fortsat kigge langt efter en positiv udvikling for 100 af de fastsatte målepunkter,” lød det fra formand for 2030-panelet, professor Steen Hildebrandt, da rapporten blev offentliggjort.

Verdensmålene indeholder som bekendt en stribe grønne målsætninger, og Altinget giver et overblik over de bud på nye målepunkter på det grønne område, samt om der er tegn (siden 2015) på enten fremskridt, tilbageskridt eller status quo. Samlet er der tale om 62 grønne målepunkter, hvor der er fremskridt for 30, tilbageskridt for 14, status quo for seks, mens der ikke er opgjort en udvikling på 10 punkter. For to punkter, er der både tale om fremskridt og tilbageskridt.

Verdensmål 12 handler om ansvarligt og bæredygtigt forbrug og produktion. Her kommer man frem til 13 nye måder at måle det på. Heraf er der fremskridt på syv punkter, to har både fremskridt og tilbageskridt, et har tilbageskridt, et har status quo, mens der ikke er opgjort udvikling på et enkelt punkt.

Punkterne er følgende:

 • Andel af fødevarekontroller, hvor grænseværdier for sundhedsskadelige stoffer er overskredet (status quo)
 • Andel af økologisk eller sprøjtefri landbrugsdrift (fremskridt)
 • CO2-udledning fra fødevaresektoren (udvikling ikke opgjort)
 • Danmarks globale fodaftryk (placering af Earth Overshoot Day) (fremskridt)
 • Madspild per husstand (fremskridt)
 • Madspild fra andre sektorer (udvikling ikke opgjort)
 • Andel af eksport af farligt affald, der ikke er håndteret korrekt (fremskridt)
 • Mængde produceret affald (tilbageskridt)
 • Mængde affald, der genanvendes, forbrændes og deponeres (både fremskridt og tilbageskridt)
 • Forbrug af emballage (både fremskridt og tilbageskridt)
 • Antal grønne jobs (fremskridt)
 • Andelen af økologi i den offentlige sektor (fremskridt)
 • Andel restaffald fra husholdninger (fremskridt)

 

Ovenstående er refereret fra Altinget Miljø den 23. september 2020.

Du kan læse hele rapporten ved at klikke hér.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.