Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: 185 mio. kr. til etablering af biocovers på nedlukkede affaldsdeponier

18. august 2014

Som en del af vækstdelaftalen på energiområdet, der blev offentliggjort i juli 2014, afsættes der 185 mio kr. i 2014-2017 til etablering af ca. 100 biocovers på nedlukkede affaldsdeponier. Det er Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, som er blevet enige om en delaftale til vækstaftalen.

Biocovers er velegnede til at reducere udledningen af metan fra de nedlukkede deponeringsanlæg, hvor der ikke længere er potentiale for at opsamle og udnytte metangassen.

Puljen til statslig finansiering til etablering af biocovers skal bidrage til at opfylde klimamålet i 2020, og Energistyrelsen forventer, det vil reducere udledningen med ca. 0,3 mio. tons CO2-ækvivalenter i 2020.  Derudover forventes det, at et bedre dansk know-how-grundlag kan åbne for muligheder for eksport af viden og rådgivning i forhold til etablering og vedligeholdelse af biocovers.

Læs mere om vækstdelaftalen her

Se Klima-, Energi- og Bygningsministeriets virkemiddelkatalog ”potentialer og omkostninger for klimatiltag” fra august 2013 her

Læs mere i vidensbanken

Energi & klimaDeponering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.