Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: 10 mio. ton genanvendt plast i 2025 - hvordan sikres mere kapacitet?

17. marts 2023
10 mio. ton genanvendt plast i 2025 - hvordan sikres mere kapacitet?
Den Europæiske Investeringsbank; EIB, har undersøgt, hvordan man kan understøtte EUs plaststrategi, så der sorteres og produceres mere genanvendt plast

I EU-plaststrategien fra 2018 opfordrede Europa-Kommissionen aktørerne i værdikæden til frivilligt at afgive tilsagn om, at de ønsker at medvirke til en mere udbredt anvendelse af genanvendt plast. Målsætningen er at sikre, at ti mio. ton genanvendt plast finder vej til nye produkter på EU-markedet frem til 2025. Circular Plastics Alliance er et partnerskab, der arbejder på at nå dette mål. For at nå dette mål kræver det, at der produceres yderligere 3,4 mio. ton genanvendt plast i Europa inden 2025 (sammenlignet med 2020). Det betyder at sorteringskapaciteten skal øges med mindst 4,2 mio. ton i 2025 og genanvendelseskapaciteten med mindst 3,8 mio. ton. Circular Plastic Alliance vurderer, at det svarer til et investeringsbehov på mellem 7,6 - 9,1 mia. euro. 

Den Europæiske Investeringsbank har undersøgt plast-værdikæden for at identificere investeringsmuligheder og virkningsfulde tiltag, der kan bidrage til mere effektivt og miljøvenligt design, produktion, brug, genbrug og genanvendelse af plast.

Undersøgelsen er baseret på dybdegående litteraturstudie af den globale plastindustri, en datadrevet kortlægning af plastværdikæden og 29 ekspertinterviews, herunder med plastproducenter, mærkevareejere, investorer og långivere.

Udvalgte konklusioner
Der mangler investering og finansiering til sorterings- og genanvendelseskapacitet på 6,7-8,6 mia. euro for at nå målet. Desuden skal markedet for genanvendt plast være mere pålideligt.
I dag har de 1200 sorteringsanlæg i Europa en samlet inputkapacitet på 45 mio. ton og en outputkapacitet på 12,5 mio. ton. Med plaststrategien er målet en outputkapacitet på 16,7 mio. ton. Genanvendelseskapaciteten er fordelt på 650 anlæg med en årlig outputkapacitet på 6,3 mio. ton. For at nå plaststrategiens mål om 10 mio. ton, skal inputkapaciteten øges til fra 8 til 11,8 mio. ton. Et velfungerende marked for genanvendt plast vil kræve en stabil forsyning i høj kvalitet af sekundært plastgrannulat.

Værdikæden er ineffektiv
Det skyldes at de aktører der er i begyndelsen af kæden (producenter, detailhandel) ikke konfronteres med de konsekvenser af deres beslutninger, der opstår senere i værdikæden. Aktørerne skal derfor samarbejde gennem værdikæden for at minimere dette.

Prisen på genanvendt plast er høj i forhold til ny/virgin plast
Der mangler incitamenter for producenter og påfyldere til at vælge emballage med genanvendt plast og dermed også incitamenter til at etablere mere kapacitet. Det kan vende med de nye krav i Kommissionens forordning om emballage og emballageaffald og engangsplastdirektivet.  

Anbefalinger til Den Europæiske Investeringsbank
Konklusionen er fire anbefalinger til hvordan Den Europæiske Investeringsbank kan støtte op om plaststrategien:

  1. Plastproduktion: Store investeringsprogramlån til plastproducenter og mærkevareejere i den private sektor. Denne type lån kunne stilles til rådighed for virksomheder og mellemstore virksomheder, der er involveret i produktion og konvertering af plast med det eksplicitte mål at forbedre cirkulariteten og bæredygtigheden af disse materialer. EIB-finansiering kan kanaliseres mod de mest lovende og innovative løsninger udviklet af de førende plastproducenter.
  2. Plastsortering og genanvendelse: Rammelån til kommuner eller lokale myndigheder, til at opskalere plastsorterings- og genanvendelseskapaciteten i EU for at nå målet om at få 10 mio. ton genanvendt plast om året til det europæiske marked inden 2025.
  3. Innovation inden for sorterings- og genanvendelsesteknologi udviklet af europæiske SMV'er: Det er afgørende at fortsætte med at støtte forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter fra europæiske virksomheder, der fokuserer på at bevise nye koncepter, der er rettet mod mere cirkularitet i plast og hjælper med at indføre disse nye teknologier i stor skala. Prioritering af investeringer i disse teknologier kunne bygge videre på den succesrige model af energidemonstrationsprojektet (EDP),
  4. Udenfor EU gennem EIB Global: Statslån til integrerede affaldshåndteringsprojekter. 

Læs mere
EIB, 2. marts 2023, Plastic Pollution: New study finds at least €6.7 billion investment gap to meet Europe’s plastics recycling targets

Læs mere i vidensbanken

PlastCirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.